Miks kannelt on vaja tihti häälestada?

Väikekandlel, millel on 7 keelt ja mis on D duuri pill on keelte pingest tekkiv jõud pilli kastile 95 kg. Proovige see raskus maast tõsta ja mõistate miks pill läheb häälest ära ümbritseva ruumi temperatuuri ja niiskuse muutudes. Mida tihedamast ja raskemast puidust on valmistatud kandle raam, seda väiksem on tema niiskusest ja temperatuurist sõltuv muutus (pikenemine või lühenemine).  Näiteks kuuse survetugevus pikikiudu on 45N/mm2 , tammel aga 58N/mm2. Kandle tegijal oleks justkui mõistlik kandle raamiks valida kõige jäigem puit, kuid siin tekib üks „aga“.  Kandle kast või kõlakoda resoneerib keeltega kaasa ja muudab keelte võngetega tekkivate  harmooniliste sageduste tasakaalu, mis kuuldavalt väljendub pilli tämbris.  Jäik kandle kast annab suht „kileda“ häälega pilli ja muutlikum puit oluliselt mahedama kõla. See on meistrile kompromissi otsimise koht. Tuleb lisada, et puu tüvi kännust ladvani ja südamikust kooreni pole sama materjal, puit pole homogeenne. Meistril tuleb valida ka kandle puidu koht tüvest. Ja ka siis ei saa lõpuni kindel olla tulemuses, tõehetk pilli kõla suhtes tuleb tema keelestamise järel.

Kandle sage häälestamine, nagu iga puidust akustilisel pillil, on paratamatus. Kannel peaks ühe mängusessiooni siiski hääles püsima. Stabiilsel temperatuuril püsib kannel hääles nädalaid.  Kandle transportimisel ühest kohast teisi tuleks kindlasti kasutada kotti või kasti.