Teadlane teab: miks on vaja õpetada muusikat “andetule” inimesele?

Kas ja kuidas on mõtet inimestele muusikat õpetada, teades, et mõnel inimesel lihtsalt pole annet, tundis Tallinna ülikoolile saadetud küsimuses huvi televaataja Ele. Tallinna ülikooli muusikaõpetuse metoodika professor Tiina Selke sõnul on muusikalised alged peidus igaühes. Need lihtsalt vajavad avamist.

Milleks muusika on vajalik inimesele? Need inimesed, kes muusikaga ei tegele, arvavad, et lõõgastumiseks, emotsionaalsetel eesmärkidel ja muusika loob meeleolu. See maandab pingeid, viib tähelepanu mujale, tõstab toonust ning on ajamälu luues seoseid inimeste ja sündmustega vahel. Muusika loob heaolutunde.

Selleks, et mõista muusikamaailma mitmekesisust ja seda, kuidas erinev muusika meile mõjub, milliseid tundeid ja mõtteid tekitab, ongi koolis muusikaõpetus. Koolis õpitakse ühtlasi arendama oma muusikalisi võimeid. Seda saab teha vaid tegevustes osaledes, kaasa lauldes, pilli mängides, muusikaga liikudes, ise helisid luues. Igaühes on peidus muusikalised alged, mis vajavad avamist. Selline on tänapäeva muusikapsühholoogia ja pedagoogika seisukoht.

Muusikat saab õppida ka inimene, kes ei pea viisi. Pillimäng, liikumine muusikaga, improvisatsioonid häälega või digilooming ei vaja lauluoskust. Küll aga võimaldab osaleda muusikas, ühise tegevuse kaudu tunnetada ühtekuuluvust, ühishingamist, luua meeleolu, tõsta toonust, lõõgastuda.