Rahvapillimuusika

Rahvapillimuusika on rahvamuusika, mille tekitamiseks kasutatakse erinevalt vokaalmuusikast mingit instrumenti.

Avaramas tähenduses mahuvad rahvapillimuusika alla mitmesuguste vahenditega tekitatud helid, mille puhul peetakse oluliseks nende kõla – selle ilu või vähemalt korrapära. Kitsamas, tavalisemas mõttes, tähistab rahvapillimuusika pärimuses levinud mängustiile või lugusid, mida esitatakse spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud pillidel, näiteks torupill, kannel, viiul vm.

Nõnda mahuvad rahvapillimuusika mõiste alla meile hästituttavad lõõtspillilood ja kandlehelid, aga mõnes teoreetilises käsitluses ka lokulauasignaalid või metsloomade hirmutamine käristiga.