Muusikaharrastus pidurdab vananedes vaimsete võimete langust

Muusikaharrastus hoiab inimeste meeled ärksad ning aitab vältida vaimsete võimete langust vananemise või haiguste tõttu, kirjutas MedicalExpress.com.

Teadlased võrdlesid lihtsaid vaimseid võimeid mõõtvate ekpserimentide käigus amatöörmuusikute ja muusikaga mitte tegelevate inimeste sooritusi. Kõige silmatorkavamad erisused torkasid silma just seoses muusikute võimega märgata ja parandada vigu. Samuti reageerisid nad teistega võrreldes kiiremini ja täpsemalt, vahendas ERRi teadusportaal.

Teadlaste hinnangul võib siinkohal olla põhjuseks see, et muusikud peavad pidevalt jälgima oma esitusi ning vigadest mitte üleliia suurde kimbatusse sattuma.

Siinkohal on täheldatud, et aju aktiivsust mõjutab juba mõõdukas muusikaga tegelemine. Teadlased soovitavad suisa, et muusikaharrastust võiks kasutada efektiivse vahendina vananemisest või haigusest tulenevate vaimsete võimete languse pidurdamiseks.

Teadlased panevad poliitikakujundajatele südamele, et muusikaõpingute toetuste kärpimistesse ei suhtutaks liialt kergekäeliselt. Suisa vastupidi, seda tuleks igati soodustada ning inimesi, kes pole kunagi pilli mänginud või peavad end selle õppimiseks liiga vanaks, peaks julgustama muusikaga tegelema.

Toimetas
Karin Koppel