Sissemängitud pillid

Pillipoes REHETUBA nüüd avatud sisse mängitud pillide riiul. Kasutusel olnud pillidel on tihti hoopis huvitavam kõla kui uutel. Pillipoes on kõik kasutatud pillid korrastatud.