Helid ja mustrid

Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis, Pikk 22, Tallinn, näitus Helid ja mustrid.
1. juuni kuni 21. juuni avatud vaatajatele.
Näitusel saavad kokku trükimustrid ja pillid. Nii trükipakkude kui pillide valmistamise algmaterjaliks on puit. Armastus puutöö vastu on meid ühendavaks lüliks.
Pilliait toob näitamiseks kandled, talharpad ja lõõtsad.
Kangatrükkija Epp paneb välja trükipakud ja nendega trükitud tekstiilid.