G ja Duur kandleid ei tohi hoida ühel riiulil!

Pillihooldus on oluline tegevus oma instrumendi säilimise kohapealt.
Nüüd kevadel, kui igal pool on lindude laulu kuulda tärkab ka inimestel huvi meditatiivse kandlemuusika vastu. Läksin lattu pille üle loendama, kus mind tabas rabav üllatus. G ja D duuri kannelde kõrval, mis olid tihedalt koos ühel riiulil, avastasin ootamatult veel üht kandle. Väiksemat mõõtu ja tunduvalt kõrgemas helistikus nukule sobilikk mõõtu kannel oli suurte pillide juurde tekkinud. Tuleb lisada, et tal on ka nõel rinda kinnitamiseks.