Liigirikkusest

Mulle täna tundub loodusvaatlusega, et on kohti kus liigirikkus on ikka suur. Taluõuel jalutavad sookured väga palju erivärvilisi liblikaid, märkasin ka üksiku muti tegevust, puud kuuluvad kindlalt ürgvana metsa kategooriasse. Tegemist on väga iidse talukohaga, mille valdaja on asunud restauraatorile sümpaatsel moel taastama. Esimene akendest sai ette.