Kultuuri katkestus

Mardipäevast algas taludes koduse puutöö periood, mis kestis kuni mihklipäevani. Talu peremees valmistas enamuse kodustes tarbeesemetest ise. Materjaliks oli puu. Seda ajastut on seepärast nimetatud ka „puuajastuks“.
Eestlaste puutöö traditsiooni hävimine algas ristisõdatest kui purustati linnused ja nende ümber koondunud spetsialiseerunud puussepa töökojad. Rüütlitest alates tekkisid linnadesse käsitööliste tsunftid, kus valitsesid peamiselt Saksamaalt tulnud meistrid, kellel oli keelatud tööle võtta maarahvast ja neid õpetada. Üksikute eranditega püsis see pikka aega nii.
Puutöö on siiski universaalne ja palju sai talupoeg ise loogiliselt välja mõelda. Taludes peremees tegi jätkuvalt ise endale puust tarbeesemeid ja omandas kohati tsunfti meistritega võrdseid oskusi. Oli ka tsunfti „jäneseid“ kes töötasid mõisnike palgal ja kes levitasid töövõtteid maal.
Külades eristusid taas spetsialiseerunud puussepad, kes valmistasid peenemaid kirste, kappe, laudu ja toole.
Puutöö oli meeste töödes kesksel kohal muinasajast 19. sajandi lõpuni. Kodune puukäsitöö hakkas taanduma tehaste ja vabrikute tekkega 19. sajandi lõpus. Puukäsitöö kultuur sattus tsunftide tegevus, aga eelkõige tootmise tekkimisega taanduvasse positsiooni. Ellujäämise raskustes kultuur kaotab kollektiivse kaitse ja oskused lähevad üksikute meistrite kätte, kes hoiavad vana pärimust alles.
Meil tekkis puukäsitöö kultuuri katkemine, mida viimasel ajal on üksikute meistrite poolt taas ellu äratatud. Hindamatu panuse on andnud Ants Viires raamatuga “Eesti rahvapärane puutööndus”.
Tänapäeval on suur kiustaus teha masinatega ja pealiskiht maskeerida käsitöö jälgedega. Innovatsioonist ja tehnilisest edust pole pääsu ka puutöös.
On tore tõdeda, et vana pärimuslikku puutöö on pöördunud tõusu teele. On mõned koolid ja meistrid, kes jagavad kogemusi ja õpetavad õppepäevadel või kursustega. Tänapäeval ei ole puukäsitöö ainult meeste ala, kursustel on näha palju võimekate oskustega naisi.

Puukäsitöö on meie kultuuri üks osadest ja selle taaselustamine tänuväärne töö õpetajate ja õppurite poolt.

J. Pääsukese pilt saemeestest