Pilliaida meistrikass läks suvevaheajale

Pilliaida rahvusliku puutöö meistriklass läks puhkama. Esimene semester sai läbi. Lõppu kroonib näitus töödest. Jätkame sügisel uue teemaga, laudnõud. Mina juhendajana ei oodanud säärase huvi ja energia olemasolu. Meil on mõned vabad kohad pärimusliku puutöö õppesse, kel huvi võtke kontakti.