3. puukäsitöökonkursi “pitsi” žürii

Selgi aastal oli huvitav ja intensiivne arutelu žüriil. Nenditi, et jõuti üllatavate ja teistmoodi lahendusteni.