Spikerdasime edukalt

Koopiate tegemine vanadest ustes või akendest on väga haarav tegevus. Meenutab nagu kooliajal spikerdamist,  põnev aga pole karta vahelejäämist.

Koopiat tehes saab süveneda originaali, ajastusse ja meistrisse. Tekib ikka palju mõtteid, nagu mehed olid siis rauast, vähemalt tislerid, kindlalt seppade kõrval.

Viimatine koopia oli tagauks majale. Kirvega sealt sisse ei murra. Oli päris raske töö see uks oma kaalult.

Vaata ka aknakoopiat