Ebatavaline olukord

Äraarvamise mäng

Kes arvab ära esimesena lisatud pildil 3 (kolm) ebatavalist asjaolu kandle juures saab tellida ühe soovitud kandle hinnakirja hinnast alla 40%.

Võib jagada, võib moodustada tiimi, pidada nõu, jne kitsendusi pole.