Väikesaarte kandled

Muhu kandle koopia on valmis

Kõik me tunneme Hiiu kannelt ja paljudele on teada selle viimase aastakümne jõuline taastulemine. Hiiu kannel on jõudnud ka elektroonilise muusika ansambliteni ja temaga luupimine pole haruldane. Hiidlased ei saa seda enam oma pilliks nimetada rohkem kui tema Eestisse tuleku juures vaderiks olemist.

Pilliait on avastanud ka Muhust kandle ja sellest koopia teinud. See tähelepanuväärne avastus suurendab kindlasti väikesaarte vahelist tasakaalu, väheneb kemplemine ja suureneb positiivne ootus omavalitsuste reformi õnnestumisele. Võimalikuks võib saada koguni saarteülese omavalitsuse teke. Kindlasti püüame uurida jätkuvalt meie väikesaartel levinud kandleid, et neid kopeerida.

muhu-kannel

Pilliait OÜ