KOOL

Rahvamuusika pillide ehituse kool PILLIAIT.

Täiskasvanuhariduse reg. number 237522

Kool on mõeldud neile, keda sügavuti huvitab rahvamuusika pillide ehitus ja kes seavad endale eesmärgiks jõuda meistri tasemele.
Õpe kestab kolm talvist perioodi, mille käigus omandame pilli ajastu kohased töövõtted ja saame valmis ikka päris mitme pilliga. Alustame kaugemate ajastu keelpillidega (kannel, talharpa, molpill, jne) ja jõuame lõpuks Teppo tüüpi lõõtsani.

Õppimisel ei pääse me esimesel kursusel traditsioonilisest läänemeresoome puukäsitöö oskustest, mis eelnes tisleritöö ajastule. Järgimisel kursusel juba kasutame tisleri töö võtteid ja tööriistu. Kogu pilliehituse õpe on väga rohke käsitöö õpe, kus kasutusel vähe masinaid.

Kool annab süvendatud teadmisi (puidu) akustikast ja helistikest ja lisaks palju huvitavat tolle ajastu kultuurist. Kõige väiksem osa õppest on valmis saadud pillil mängimine, millesse tuleb endal palju panustada. Kõik ei mahu kooli ajakavasse, seepärast peab olema tahe ja võimekus teha kodutööd lisaks kontakttundidele. Üldjuhul kehtib seos, et iga koolis oldud tunni kohta tuleb teha üks tund kodutööd. Iga järgmise korra kokkusaamiseks peab olema kodutöö tehtud.

Kooli õpet viib läbi Rein Reinpõld
tel 53433990
pilliaitoy(ät)hotmail.com
Insener-tehnilise kõrgharidusega (1986.a.)
Täiendanud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis Rahvusliku puutöö erialal, 2015.a.
20 aasta on teinud tisleritööd, restaureerinud mööblit, kirikuid, ehitanud tuhandeid rahvamuusika pille ning teinud ja õpetanud läänemeresoome puukäsitööd, pillide ehitust ja restaureerimist.
Reinu blogi: https://pilliait.com/

Volmari SeltsI, 1.09. 2022.a. üldkoosolekul on kinnitatud:
  1. Rahvamuusika pillide kooli nimi on PILLIAIT. Kooli juhib Rein Reinpõld
  2. Õppekava “Rahvuslik pilliehitus”
  3. Õppimise läbiviimise kord
  4. Kooli õppe kvaliteedi tagamise viisid

1 Comment

Kommenteerimine on suletud.